Dlaczego potrzebujemy nowego szpitala – wywiady z ludźmi Olsztyna

Nowy szpital byłby wielkim postępem – Rektor UWM, prof. Ryszard Górecki


Nowy szpital to też praca dla setek mieszkańców – Mariusz Dobrzeniecki, olsztyński przedsiębiorca


Dla nowego szpitala nie ma alternatywy – Elżbieta Fabisiak, animator kultury, olsztyński społecznik


Olsztyn potrzebuje nowego szpitala – prof. Maciej Michalik, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej UWM, lekarz ze Szpitala Miejskiego