List do Olsztynian

Szanowni Mieszkańcy Olsztyna!

          Zwracam się do Państwa jako olsztynianin, absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Olsztynie, Prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ds. Rozwoju Medycyny, twórca Wydziału Medycznego a przede wszystkim jako lekarz.

Naszemu miastu potrzebny jest nowy szpital. Nie mniej niż obwodnice i parki. Kompleks przestronny, komfortowy dla pacjentów i pracy lekarzy, z miejscem na nowoczesną technikę medyczną wspomagającą skuteczne i szybkie leczenie. Tak być powinno… a czy jest?

Stary budynek Szpitala Miejskiego budowano przed 150 laty na potrzeby 40 tyś. mieszkańców. Dzisiaj Olsztyn to prawie 200 tyś. ludzi, lecz infrastruktura szpitala pozostała praktycznie bez zmian. Jest za mały i przestarzały mimo modernizacji, napraw i odświeżania. Mimo wysokich nakładów, zmian jest więc niewiele a wysokie standardy nie są osiągane.

Statystyka nie kłamie: starzenie się społeczeństwa i choroby cywilizacyjne powodują, że z roku na rok pacjentów będzie coraz więcej. Kolejki jeszcze bardziej się wydłużą, a sprawy nie załatwi odsyłanie chorych w inne miejsca Polski, jak to się dzieje obecnie. Powinniśmy, musimy, tej groźbie zaradzić.

Koszt budowy szpitala wraz z najnowocześniejszym wyposażeniem wyniesie 350 mln złotych. Wiemy, że miasto nie dysponuje środkami na taki cel. Jednak nowy szpital może powstać
nie z pieniędzy Miasta lecz dzięki Uniwersytetowi: Sejm RP stworzył możliwość finansowania inwestycji w szpitale kliniczne uczelni z wydziałami medycyny. Oto droga do powstania nowego szpitala w Olsztynie! Warunkiem sukcesu jest pogłębienie istniejącej już dziś współpracy szpitali uniwersyteckiego z miejskim w kierunku połączenia.

Powstanie potencjał dający Uniwersytetowi olbrzymie szanse na pozyskanie 350 milionów złotych na budowę Olsztyńskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, który będzie obsługiwał wszystkich mieszkańców Olsztyna oraz Wydział Medyczny UWM.

Innej drogi nie ma i nie będzie. Wykorzystajmy tę szansę! Decyzja należy do Rady Miasta. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podjął już uchwałę o gotowości do połączenia.

Nie wszystkim inicjatywa Uniwersytetu się podoba. Nic nie trzeba poprawiać, stare jest dobre, a na nowym szpitalu mieszkańcy stracą. Tak twierdzą przeciwnicy połączenia.

List do państwa jest zarazem pytaniem: czy stracicie na funkcjonowaniu nowoczesnego szpitala, na skutecznym, wieloprofilowym i szybszym leczeniu, dostępnym dla wszystkich mieszkańców Olsztyna?

Budowa nowego szpitala dla Olsztyna i jego funkcjonowanie to także praca dla kilku tysięcy Olsztynian. Tak jak kiedyś linia kolejowa, fabryka opon, uczelnia, tak i olsztyński kompleks służby zdrowia może dziś stanowić milowy krok w rozwoju naszego miasta.

Powiedzmy wspólnie TAK dla nowego szpitala w Olsztynie!

Z poważaniem 

prof. Wojciech Maksymowicz
prorektor ds. uczelni medycznej UWM